Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców

Rada Rodziców to rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców wybrani w demokratycznych wyborach.

W skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wchodzą:

Przewodnicząca Rady Rodziców – ANETA TRELA

Skarbnik - MARTA MUSIAŁ BIELECKA

Sekretarz - KATARZYNA BUDZYŃ

KOMUNIKAT
Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w kwocie 30 zł. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze.
Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp. Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami.
Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców o wsparcie finansowe.
Pieniądze można wpłacać:

1 U wychowawców
2 U przedstawicieli Rady Rodziców w czasie zebrań rodziców
Sugerowana niezmiennie od kilku lat wysokość wpłaty to 30 zł rocznie. Biorąc pod uwagę, że rok szkolny trwa 10 miesięcy to jedynie 3 zł/miesięcznie!