Działaj Lokalnie VI - II edycja

Działaj lokalnie VI

II edycja

 

Nieformalna Grupa Animatorów Kultury zaprasza do wspólnej realizacji projektu       Z kulturą za pan brat, którego celem  jest ochrona kultury materialnej i duchowej, promocja i popularyzacja tych obszarów kultury, które odchodzą w zapomnienie lub uległy zapomnieniu, a  także zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,  rozwijanie pasji i zainteresowań, a przede wszystkim pobudzenie życia kulturalnego na wsi, poprzez organizację imprezy  środowiskowej Dzień Regionalny. W celu poznania historii gminy sięgniemy po archiwalne dokumenty, zdjęcia  z uroczystości gminnych, kroniki. Chcemy, by młode pokolenie utożsamiało się ze swoja miejscowością, znało jej historię i dbało o jej dobra.

Projekt przewiduje działania na kilku płaszczyznach:

1. „Adoptujemy zabytki" w ramach tego podprojektu sporządzony zostanie opis oraz porządkowanie legendarnego kamienia świętej Jadwigi patronki Śląska, wykonana zostanie  tabliczka informacyjna oraz uczniowie na zajęciach w centrum informatycznym zbiorą materiały do folderu promującego projekt i działanie, a także atrakcję turystyczną, jaką może stać się Kamień Świętej Jadwigi patronki Śląska

Już rozpoczęliśmy porządkowanie tego wyjątkowego miejsca

Uczniowie klasy 6 A "Miłośnicy regionu i jego historii" w trakcie prac

porządkowych

 

 

 

 

 

 

Mamy na swoim koncie już pierwszą wystawę plastyczną swoich prac

 

 

 

Młodzi artyści

i ich prace