PROJEKT OSP

 

Od 1 października dzieci i młodzież ze wsi Wądroże Wielkie i okolic  brała udział w zajęciach w świetlicy wiejskiej, dzięki pozyskanym przez grupę nauczycieli ( Zofia Pyż, Katarzyna Dzikowicz-Pawluk, Agnieszka Duda) funduszom  na realizację działań w ramach

PROGRAMU WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH

NA RZECZ WSI I TERENÓW WIEJSKICH

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000”

im. Macieja Rataja

       Dzieci i młodzież są naszą inwestycją, dlatego zapewniliśmy  im możliwość spędzania czasu wolnego w sposób nie tylko przyjemny, ale i pożyteczny. Zajęcia, jakie im zaproponowaliśmy, stworzyły  okazję do odkrycia nowych wartości, zainteresowań i talentów, pobudzały do rozwoju i  miejmy nadzieję, że pomogły w ich rozszerzaniu. Głównym celem naszych działań było to, by dzieci zdobywały nowe doświadczenia, nauczyły się pracować w grupach i umiały zdrowo rywalizować między sobą. Przewodnim celem naszych działań było zagospodarowanie czasu wolnego..

 Dzieci mogły wziąć udział w zajęciach ekologicznych, wyjściach (pod opieką nauczycieli i zaprzyjaźnionego myśliwego a jednocześnie pasjonata- przyrodnika) do lasu i przyjemne a jednocześnie pożyteczne spędzenie czasu na łonie natury, w zajęciach plastycznych, socjoterapeutycznych .Odbyły się 23 spotkania dwugodzinne ( 46 godzin zajęć z dziećmi ). Oprócz tego programem zajęć socjoterapeutycznych objęte zostały dzieci z rodzin patologicznych i z problemem alkoholowym, wskazane przez partnera działań Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dzięki pozyskanym środkom wzbogacone zostały  zasoby świetlicy w gry i materiały plastyczne. Warto podkreślić , że nauczyciele pracowali w świetlicy bezpłatnie.

Na zajęciach plastyczno- rękodzielniczych dzieci poznały  nowe techniki działań artystycznych, stworzyły  małe galerie prac. Swoje prace mogły zaprezentować w środowisku lokalnym poprzez tworzenie małych wystaw, których sami byli  kustoszami. Zorganizowaliśmy dwie wystawy:

·        W świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim

·        W Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim w czasie sesji Rady Gminy

 Podjęte działania pozwoliły na aktywne zaangażowanie w czasie wolnym dzieci w prace artystyczne oraz kontynuowanie tradycji np: wycinanka , hafciarstwo. Niezwykle istotne jest w tym przedsięwzięciu to, że własnoręcznie wykonane przez dzieci małe arcydzieła  mogły sprawić radość bliskim.  Na zajęciach dzieci  wykonywały różne prace rękodzielnicze pod kierunkiem nauczycieli, ale także rodziców. Niezwykłym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia zorganizowane z pomocą rodziców, którzy wyczarowali dzieciom piękne kwiaty z papieru- origami. Oprócz tego były odlewy z gipsu, kwiaty z bibuły, zaproszenia i kartki okazjonalne, wytwory z masy solnej, malowanie na szkle czy malowanie bombek.

Oprócz zajęć plastycznych mogły wziąć udział w zajęciach ekologicznych, wyjściach (pod opieką nauczycieli i zaprzyjaźnionego myśliwego a jednocześnie pasjonata- przyrodnika) do lasu i przyjemne a jednocześnie pożyteczne spędzenie czasu na łonie natury połączone z pieczeniem kiełbasek ufundowanych przez partnera działań GKPIRPA .

W celu uświadomienia dzieciom i ich rodzicom niebezpieczeństw czyhających na pociechy w gospodarstwie rolnym przeprowadzony został projekty pt. „Jestem samodzielny i zaradny”- profilaktyka bezpiecznych zachowań – praktyczne zajęcia ze strażakami oraz konkurs plastyczny „BHP w gospodarstwie rolnym”. Dzięki aktywizacji środowiska lokalnego i uruchomieniu świetlicy wiejskiej dzieci i młodzież zdobyła  nowe doświadczenia, a przede wszystkim wyzwoliła się w nich chęć działania na rzecz wsi i gminy. Efekty swoich działań  na bieżąco prezentowaliśmy na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w lokalnej prasie.