Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O szkole

O szkole

JESTEŚMY SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ DZIECKU,
SZKOŁĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ ROZWÓJ

INDYWIDUALNYCH ZAINTERESOWAŃ
I UZDOLNIEŃ UCZNIA

 

 

· Dbamy o właściwe , bezpieczne, higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

· Przestrzegamy praw dziecka i ucznia przyjęte w polskim systemie prawnym;

· Wyposażamy ucznia w niezbędne umiejętności, wiadomości do kontynuowania nauki w gimnazjum;

· Umożliwiamy rozwój indywidualnych zainteresowań i uzdolnień ucznia;

· Promujemy zdrowy styl życia w zdrowym środowisku przyrodniczym;

· Podejmujemy działania przeciw zagrożeniem zewnętrznym;

· Umożliwiamy bezpośredni udział rodziców w pracy szkoły;

· Przygotowujemy do korzystania z dóbr kultury

· Organizujemy i bierzemy udział w konkursach przedmiotowych  i artystycznych oraz   przeglądach teatralnych

· Stymulujemy aktywność uczniów poprzez prezentacje osiągnięć: galerie, wystawy prac plastycznych, literackich, wieczornice, występy teatralne

· Pracujemy z uczniem zdolnym na zajęciach pozalekcyjnych

· Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia naszych uczniów na zajęciach pozalekcyjnych:

· Koło polonistyczne, literackie i redaktorskie

 

· Koło informatyczne

· Koło teatralne

- koło literacko-redaktorskie

· Koło plastyczne, muzyczne i rękodzielnicze

· Koło przyrodnicze

· Koło Historyczne-Regionalne

· Koło teatralne

· Koło sportowe

 

Uzdolnienia wspieramy już u najmłodszych uczniów.

Najlepszym sposobem na wyławianie talentów jest nasza impreza

„FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ”

To prawdziwa Kuźnia Talentów

 

 

Celem naszych działań jest również rozwijanie uzdolnień sportowych. W naszej szkole uczniowie działają w wielu sekcjach sportowych:

  • Sekcja piłki nożnej
  • Sekcja tenisa stołowego i ziemnego
  • Sekcja lekkoatletyczna

Odnosimy w dziedzinie sportu duże sukcesy

 

Największą uroczystością szkolną ,
na której prezentujemy wszystkie obszary uzdolnień naszych uczniów jest

Święto Rodziny

Impreza integrująca środowisko lokalne, promująca uczniów

i ich sukcesy