Świetlica szkolna


 


 

Świetlica Szkolna

 

czynna jest

 

poniedziałek,   środa od 7,30 - 14.00

 

wtorek, czwartek, piątek 7,30 - 14.30


 

          Działalność opiekuńczo-wychowawcza świetlicy obejmuje wszystkich uczniów naszej szkoły. Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie spędzają czas przed lekcjami,  między lekcjami, a także po ich zakończeniu oczekując na autobus szkolny bądź rodziców.

 

          Świetlica funkcjonuje w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole. Czas oraz godziny pracy dostosowane są do potrzeb uczniów.

 

          Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrabiania prac domowych.

 

          W świetlicy uczniowie mają czas na zajęcia swobodne, zgodnie z ich zainteresowaniami.  Podczas zajęć uczniowie  odpoczywają, nawiązują przyjaźnie, nabywają nowe umiejętności i  sprawności. Wraz z nauczycielem dbają o estetykę i ciekawy wygląd świetlicy. 

 wie  

W świetlicy  szkolnej prowadzone są zajęcia:

Ø Rozwijające umiejętności manualne,

Ø Wzbudzające zainteresowania czytelnicze ( Cała Szkoła Czyta Dzieciom),

Ø Wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajanie ciekawości na  świat,

Ø Wzbogacające ekspresję twórczą,

Ø Kształtujące ekspresje ruchowa,

Ø Zwiększające sprawność ruchową,

Ø Relaksujące ( zabawy i gry- socjoterapia).

 

Raz w tygodniu prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne

i treningi autogenne.

Zajęcia w świetlicy prowadzone są według tematów zaplanowanych

na poszczególne miesiące.

Zapraszamy uczniów do miłego spędzenia czasu wolnego w świetlicy .

 

opiekun mgr Agnieszka Duda