Koło literacko -redaktorskie

 

 

Prowadzący

Katarzyna Dzikowicz-Pawluk

Co robimy na kole  ?

1. W tym roku zajmujemy się dziennikarstwem.

2. Pomagamy w redagowaniu internetowej  gazetki szkolnej.

3. Pisujemy teksty na szkolną stronę internetową.

4. Aby być jak najlepszymi dziennikarzami, wykonujemy różne interesujące ćwiczenia.

Kiedy i gdzie się spotykamy ?

1. Spotykamy się we wtorki, srody i piątki  na pierwszej  godzinie lekcyjnej 

2. Znajdziesz nas sali polonistycznej lub w pracowni komputerowej.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów

Plan pracy koła LITERACKO-REDAKTORSKIEGO

Pierwsze kroki młodych dziennikarzy

Tematyka zajęć:

Treści :

1. Lekcja organizacyjna.

zapoznanie się z propozycjami tematów do realizacji podczas koła dziennikarskiego

integracja w grupie

2. Czym jest dziennikarstwo ?

poznanie pracy dziennikarzy i sposobu tworzenia strony internetowej

stworzenie listy cech dobrego dziennikarza,

bogacenie słownictwa związanego z dziennikarstwem

3. Tajemnice naszej strony?

poznanie układu graficznego naszej strony internetowej www.spwadrozewielkie.szkonastrona.pl

poznanie różnego rodzaju stron szkolnych oraz ich adresatów

nasze propozycje – zmiany na naszej stronie

4. Rusza wielka kapmania reklamowa !

podawanie pomysłów do rozpowszechnienia strony internetowej

układanie haseł reklamowych

znaczenie reklamy – estetyka, kultura, dobry poziom

5. Chwytliwe tytuły.

umiejętność nadawania właściwych tytułów tekstom

6. Przedstawiamy się internautom.

projektowanie charakterystycznych elementów graficznych do poszczególnych działów strony

redagowanie krótkiej notki o redaktorach działów

7. Redagujemy artykuły!

zapoznanie się z poszczególnymi fomami pisemnymi

swobodne i samorzutne rozmowy na tematy związane z aktualizacją strony

zbiorowe i redagowanie:
a) artykułów informacyjnych,
b) sprawozdań,
c) sondaży,
e) reportaży,
f) wywiadów itp.

8. Komputer nie taki straszny...

korzystanie z różnych źródeł informacji,

wykorzystywanie komputera do redagowania artykułów

pisanie tekstu.

łączenie tekstu z rysunkiem.

zapisywanie i odczytywanie dokumentów,dodawanie zdjęć

9. Świat okiem dziennikarza.

wycieczka do redakcji gazety

10. Aby napisać, trzeba wiedzieć...

wyjście do kina i do teatru na wybrany film i spektakl

przygotowanie materiału do recenzji

mistrzowie pióra – wybór najlepszego tekstu i umieszczenie go na stronie internetowej oraz w gazetce szkolnej

11. Konkursy, konkursy...

przygotowanie do konkursów polonistycznych

 

 

Wspólnie redagujemy szkolną gazetkę,przygotowujemy ciekawe imprezy szkolne, prowadzimy naszą szkolną stronę internetową

 

MŁODZI AKTORZY

Kolejnym zadaniem naszego koła jest opracowywanie scenariuszy i przygotowywanie przedstawień teatralnych.