WYDARZENIA ROK SZKOLNY 2017/2018

Powiększ obraz:

DZIEŃ RODZINY-KUPAŁOWE POWITANIE LATA

Na terenie rekreacyjnym w Wądrożu Wielkim w piękne niedzielne popołudnie spotkali się mieszkańcy gminy, powiatu i województwa, aby wziąć udział w XX Jubileuszowym Święcie Rodziny. W tym roku święto to odbywało sie pod hasłem Dzień Rodziny- Kupałowe Powitanie Lata i było podsumowaniem realizowanych na terenie Wądroża Wielkiego dwóch  projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.  Organizatorami tak dużego przedsięwzięcia było Grono Pedagogiczne  Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim, Rada Rodziców, uczniowie, OSP w Wądrożu Wielkim, Nieformalna Grupa Animatorów Kultury.

Czytaj więcej o: DZIEŃ RODZINY-KUPAŁOWE POWITANIE LATA
Powiększ obraz:

Rządowy program „Dobry Start”

Rządowy program „Dobry Start” – jest kolejnym elementem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. W praktyce świadczenie dobry start to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wsparciem zostaną objęte dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

List minister edukacji i minister rodziny do dyrektorów szkół

Minister Anna Zalewska wspólnie z minister Elżbietą Rafalską wystosowały list do dyrektorów szkół z prośbą o poinformowanie rodziców uczniów o sposobie uzyskania świadczenia dobry start, terminach składania wniosków i najważniejszych szczegółach dotyczących programu.

Pełna treść listu

Ulotka

Plakat 

Czytaj więcej o: Rządowy program „Dobry Start”