SZKOLNY KODEKS ZACHOWANIA

SZKOLNY KODEKS ZACHOWANIA  UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

W WADROŻU WIELKIM

 

1.     Znamy swoje obowiązki i staramy się je wypełniać.

2.    Dbamy o rozwój swoich uzdolnień i zainteresowań.

3.    Pracujemy sumiennie.

 

1.     Znamy zasady bezpiecznego zachowania się i przestrzegamy ich.

2.    Reagujemy na wszelkie przejawy przemocy i agresji.

3.    Zwracamy uwagę na zasady zdrowego trybu życia i higienę osobistą.

4.    Dbamy o środowisko, w którym żyjemy.

 

1.     Jesteśmy tolerancyjni.

2.    Szanujemy innych- ich godność , nietykalność osobistą, zdanie i własność.

3.    Dbamy o kulturę słowa.

4.    Pomagamy sobie wzajemnie-jesteśmy wrażliwi na krzywdę ludzką.

5.    Dajemy dobry przykład innym.

6.    Jesteśmy uczciwi i prawdomówni.


1.     Interesujemy się życiem szkoły i staramy się mieć na nie wpływ.

2.    Bierzemy odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

3.    Umiemy przyznać się do błędu.

4.    Aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły,

    angażujemy się w akcje na rzecz pomocy innym.

     5.    Potrafimy współpracować w grupie.

     6.    Jesteśmy patriotami i kochamy swoją Ojczyznę.

     7.    Dbamy o dobre imię klasy i szkoły, pamiętamy o patronie naszej szkoły.

      8.    Rozmawiamy o problemach, staramy się je wspólnie rozwiązać.