REGULAMIN UCZESTNIKÓW DYSKOTEK SZKOLNYCH

 

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW

DYSKOTEK SZKOLNYCH

 

 

 

 

1.Uczestników dyskoteki obowiązuje obuwie na płaskiej podeszwie (baleriny, obuwie sportowe).

 

2.Uczestnicy dyskoteki muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udziała w dyskotece.

 

3.Przed dyskoteką każda klasa sporządza listę uczestników, którą przekazuje uczniowi wyznaczonemu przez nauczyciela.

 

4.Uczestnicy dyskoteki nie mogą wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania zabawy.

 

5.Opiekę nad uczniami w trakcie dyskoteki sprawują wychowawcy lub wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele.

 

6.Uczniowie, którzy sprawiają trudności wychowawcze nie biorą udziału w dyskotece.

 

7.Za złamanie regulaminu grożą kary przewidziane w WSO