ENGLISH TEACHING 2012

 

 

Nauka języka angielskiego wcale nie musi być nudna i kończyć się wyłącznie na wkuwaniu słówek i gramatyki. Przekonają się o tym uczniowie naszej szkoły. Od 01 września ruszył tu projekt " Z ANGIELSKIM NA CO DZIEN, NIE OD SWIĘTA ", na realizację którego szkoła otrzymała grant z Nidzickiej Fundacji Rozwoju "Nida" w wysokości 11 700 zł.

PROJEKT realizowany jest w wielu obszarach , które zostały zaplanowane tak, aby uczestnicy mogli płynnie kształtować różne sprawności językowe.


1.. REGIONAL CLUB-zajęcia z komputerem o regionalizmie- regionalny klub w ramach którego uczniowie będą zbierali informacje o historii, tradycjach, zabytkach naszej okolicy , przygotowywali prezentacje multimedialne w szkolnej pracowni komputerowej z zastosowaniem nowoczesnej technologii informacyjnej. Zostanie nawiązana współpraca z kilkoma szkołami, ogłoszony zostanie konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o osobliwościach naszych okolic w języku angielskim pt. " The beauty spot of my neighbourhood" . Powstanie w ten sposób doskonały materiał promujący urokliwe miejsca oraz projekt English Teaching.

2. "KOŁO MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO" - to połączenie koła konwersacyjnego - nauka potrzebnych zwrotów i słów niezbędnych w rozmowie oraz prowadzenie dialogów oraz koła gier i zabaw językowych - nauka poprzez zabawę
3. WYCIECZKI EDUKACYJNE W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYSZKOLNEJ
Wycieczka edukacyjna do Wrocławia (2dni):

Wycieczka edukacyjna do Poznania:


3. Anglojęzyczne Koło "Mały i duży Poliglota" - zaprosimy dzieci i ich rodziców na zajęcia języka angielskiego z wykorzystaniem Technologii Informacyjno Komunikacyjnej. Będzie to nauka poprzez zabawę z wykorzystaniem dostępnych gier i quizów języka angielskiego. dzięki temu zadaniu możliwa będzie nauka dzieci, rodziców a także integracja wielopokoleniowa i włączenie w nasz projekt rodziców ; chcemy w aktywny sposób wykorzystać dostępne środki dydaktyczne (w tym tablicę multimedialną) oraz Internet w skutecznym nauczaniu .Wiemy bowiem, że uczniowie bardzo chętnie wykorzystują nowoczesną technologię.

4. "Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej w Języku Angielskim"- zorganizujemy duży konkurs recytatorski, w czasie którego uczniowie naszej szkoły i szkół z powiatu będą mogli zaprezentować swoje zdolności recytatorskie oraz językowe. Zaprosimy do współpracy szkoły podstawowe z powiatu. Po konkursie przeprowadzimy konferencję dla nauczycieli pt. Jak wyzwolić u uczniów chęć nauki języka obcego?- zapoznamy ze stosowanymi przez nas metodami aktywizującymi i warsztatami prowadzonymi w ramach projektu.
5. "Z kultura na ty"- to warsztaty teatralne i muzyczne prowadzone przez nauczycieli przygotowujące do imprezy środowiskowej promującej naukę języka angielskiego, w czasie warsztatów uczniowie będą uczyli się grać , śpiewać i recytować w języku angielskim treści związane z Bożym Narodzeniem. Efektem będzie przedstawienie bożonarodzeniowe z tradycyjnym jadłem polskim i angielskim, by pokazać wielokulturowość.

7. Na zakończenie projektu zorganizujemy dużą imprezę środowiskową "Boże Narodzenie w krajach anglojęzycznych "- na której zaprezentujemy zwyczaje i obyczaje bożonarodzeniowe oraz zaprezentujemy wszystko, co powstało w ramach projektu- przedstawienie w języku angielskim, koncert kolęd w języku angielskim, wręczymy nagrody w konkursach i podziękowania za udział i zaangażowanie w projekcie dla nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół.

Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów.

Koordynatorem projektu jest Pani Kinga Filipowska .