Działaj Lokalnie VI

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VI”

 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

 oraz Lokalnej Organizacji Grantowej

 Stowarzyszenie Kaczawskie

w Mściwojowie

Głównym celem projektu  było  stworzenie we wsi centrum kulturalno- edukacyjnego  w oparciu o zasoby ludzkie szkoły i lokalnej społeczności. W tym celu szkoła podjęła działania zmierzające do pozyskania wsparcia i współpracy środowiska lokalnego oraz samorządu lokalnego na rzecz dzieci i młodzieży oraz aktywnej grupy mieszkańców wsi, którzy chcą, ale nie do końca wiedzą jak i z kim podzielić się swoimi pomysłami na „pobudzenie” mieszkańców i wsi. Wspólne  działania grupy zmierzające do mobilizacji i pobudzenia mieszkańców gminy do pracy na rzecz swojej społeczności poprzez zorganizowanie kilku imprez środowiskowych dla wielu grup społecznych. Projekt zakładał pobudzenie do życia istniejącej, ale niewykorzystywanej świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim, jako miejsca wspólnych spotkań, działań. Projekt objął swoim działaniem wszystkich, którzy chcieli zmienić coś w naszej wsi. Mamy nadzieję, że nasze działania wyzwoliły u innych chęć działania. My pokaaliśmy, że można coś zrobić, trzeba tylko chcieć! Projekt dotyczył wielu grup społecznych: dzieci, młodzieży, młodych- zapracowanych mieszkańców wsi, emerytów i rencistów, którzy nie wiedzą jak wykorzystać swój potencjał, a także samotnych mieszkańców naszej gminy. Chcemy, aby organizowane przez nas działania w projekcie na stałe zagościły w kalendarzu imprez gminnych, dlatego poczyniliśmy starania, aby samorząd lokalny ujął je w swoich zadaniach. Będziemy zabiegać o środki finansowe na kontynuację zajęć w świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim.

 

Pozyskaliśmy w ramach projektu 2 900  zł

 Więcej informacji oraz zdjęcia na stronie http://wadrozewielkie.pl/wolny_czas03.html