Dokumenty Wewnątrzszkolne

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim

Wądroże Wielkie169

59-430 Wadroże Wielkie

 

Tel. 076 88-74-428

 

e-mail: spwadroze2@wp.pl


www.spwadrozewielkie.szkolnastrona.pl

 

ORGANEM PROWADZĄCYM SZKOŁĘ JEST

URZĄD GMINY W WĄDROŻU WIELKIM


www.wadrozewielkie.pl

 

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.15-15.15

tel.076 8874 428

e-mail spwadroze2@wp.pl

 

Dyrektor szkoły

mgr Zofia Pyż

przyjmuje zainteresowanych  codziennie w godz. 12.30-14.30

 

Wicedyrektor szkoły

mgr Celina Cecot

przyjmuje zainteresowanych

poniedziałek, wtorek, piątek 8.00-10.00

środa 10.00-12.00

czwartek 10.00-12.00