Samorząd Uczniowski

W naszej szkole od dawna panuje tradycja wspólnej odpowiedzialności uczniów, nauczycieli i rodziców za podejmowane przez nas działania. Zgodnie z tą tradycją zarówno uczniowie klas młodszych, jak i uczniowie klas IV-VI posiadają swoich przedstawicieli w szkolnym samorządzie. Opiekun Mini Samorządu uświadamia swoim wychowankom, że mogą oni wpływać na szkolną atmosferę (rozmaite konkursy i apele) oraz swoje otoczenie (np. akcje charytatywne). Nic dziwnego, że po takiej zaprawie uczniowie nie mają kłopotów z włączeniem się do prac Dużego Samorządu, które wymagają od nich większej samodzielności! Kultywując zasady demokracji - skład samorządu jest w starszych klasach wybierany większością głosów w tajnym głosowaniu . W drodze głosowania wybiera się przewodniczącego samorządu, jego zastępcę i skarbnika. Uczniowie głosują na kandydatów, którzy wcześniej zaprezentowali swoje programy wyborcze i. Po wyborach nowi przedstawiciele szkolnej społeczności prezentują się swoim kolegom na apelu, a także informują o zaplanowanych akcjach, zbiórkach oraz – rzecz jasna – dyskotekach! To doskonały sposób, by uczniowie zgłaszali swoje inicjatywy i pomysły, nie oczekując ich realizacji przez innych, ale działając wspólnie z kolegami i nauczycielami…

 

 

NASZ SZKOLNY RZĄD

PRZEWODNICZĄCA

NIKOLA ZAWIERUCHA

ZASTĘPCA

AMELIA TRUSIEWICZ

SEKRETARZ

OLIWIA PAWLUK