DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

 

Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej w lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day), który odbywa się w ramach programu "Safer Internet". Ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online.

W Polsce DBI obchodzony jest od 2005 r. Jego organizatorami są Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), tworzące Polskie Centrum Programu "Safer Internet" - odpowiedzialne za realizację programu "Safer Internet" w Polsce.
Nasza szkoła przyłączyła się do akcji . Każdego roku podejmujemy różnorodne inicjatywy, mające na celu uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z internetu oraz innych urządzeń (telefonów komórkowych).
Są to :
1. Lekcje informatyki omawiające zagadnienia bezpieczeństwa, netykiety, praw autorskich
2. Lekcje wychowawcze - cyberprzemoc, uzależnienia od komputera
3. Zajęcia edukacyjne w klasach młodszych na temat bezpiecznego korzystania z komputera, internetu, telefonów komórkowych.
4. Eksponowanie na korytarzu szkolnym gazetki o w/w tematyce.
5. Opracowywanie przez uczniów materiałów własnych: prezentacje, plakaty.
6. Udział uczniów w kursach e-learnigowych, udostępnionych na platformie dzieckowsieci. Klasy trzecie kurs "Poznaj bezpieczny Internet", klasy 4 - 6 "Bezpieczna przygoda z Internetem".
7. Udział uczniów konkursach o tematyce bezpieczeństwa najmłodszych w Sieci.
8. Promocja akcji na stronie internetowej szkoły.