Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. DLA RODZICÓW

DLA RODZICÓW

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.15-15.15

tel.076 8874 428

e-mail spwadroze2@wp.pl

Dyrektor Szkoły mgr Zofia Pyż 

Przyjmuje zainteresowanych codziennie

w godz.12.30-14.30

tel. 076 88 74 428

Wicedyrektor mgr Celina Cecot

przyjmuje zainteresowanych

poniedziałek godz. 8.00-10.30

wtorek, środa  godz. 11.00-13.00

czwartek,piątek godz. 12.30-14.00

tel. 076 88-74-428


 

Powiększ obraz:

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Przed nami nowy rok szkolny, w którym wprowadzamy zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców.

Reforma edukacji wychodzi naprzeciw potrzebom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat.

Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi i jaki jest status materialny jego rodziców, miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w obszarze szkolnictwa zawodowego, silne powiązanie go z rynkiem pracy, zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych.

W przygotowanej przez nas publikacji zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania dotyczące nowego roku szkolnego 2017/2018. Wyjaśniamy, na czym polegają nowe rozwiązaniach zawarte w prawie oświatowym oraz przypominamy o już obowiązujących przepisach.

Zachęcamy rodziców do zapoznawania się ze statutami szkół swoich dzieci, z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i programami realizowanymi przez szkołę.

W przypadku pytań lub wątpliwości dyrektor szkoły i nauczyciele są zawsze do dyspozycji rodziców oraz opiekunów.

Czytaj broszurę

Pobierz broszurę

Czytaj więcej o: Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

PRAWA DZIECKA

* * P R A W A * * * D Z I E C K A * * *

Po raz pierwszy prawa dzieci ujęto w Deklaracji Genewskiej w 1924 r., natomiast pełny ich zbiór został zapisany w Konwencji o Prawach Dziecka przygotowanej przez Organizacje Narodów Zjednoczonych w 1989 r. Prawa zawarte w Konwencji można podzielić na :

  • prawa osobiste - to te, które przysluguja kazdemu czlowiekowi dlatego wlasnie, ze jest czlowiekiem. Nikt ich ludziom nie daje i nikt ich nie moze odebrac.
  • prawa socjalne - to prawa, które sa wynikiem umowy miedzy obywatelem a panstwem.
  • prawa polityczne - pelne prawa polityczne przysluguja po ukonczeniu 18 lat, jednak Konwencja przyznaje dzieciom prawo do stowarzyszania sie w organizacjach i klubach.

W Konwencji nie zapomniano o prawach specjalnych:

  • dla dzieci należących do mniejszości narodowych - maja one prawo do uczenia sie ojczystego języka, religii, własnej kultury.
  • dla dzieci sprawnych inaczej istnieje prawo do szczególnej opieki lekarskiej i możliwie najlepszych warunków życia i nauki.
  • dla sierot istnieje prawo do innej, zastępczej rodziny lub opieki państwa. dla dzieci, którym zdarzyło sie popełnić przestępstwo istnieje prawo łagodniejszego traktowania niż dorosłych przestępców.

PRAWO DO ŻYCIA I ROZWOJU
Prawo do życia jest najbardziej podstawowym prawem każdego człowieka. Nikt nikogo nie może życia pozbawić. Państwo musi zadbać o to, żeby ludzie czuli sie bezpiecznie. Panstwo ma takze obowiązek zapewnić jak najlepszy rozwój dzieci. Prawo do rozwoju nie oznacza jedynie rozwoju fizycznego ale tez...

Czytaj więcej o: PRAWA DZIECKA