ENGLISH TEACHING

KOLEJNY SUKCES SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WĄDROŻU WIELKIM

naglowek

Nauka języka angielskiego wcale nie musi być nudna i kończyć się wyłącznie na wkuwaniu słówek i gramatyki. Przekonają się o tym uczniowie naszej szkoły. Od 01 września ruszył tu projekt " Z ANGIELSKIM NA CO DZIEN, NIE OD SWIĘTA ", na realizację którego szkoła otrzymała grant z Nidzickiej Fundacji Rozwoju "Nida" w wysokości 11 950 zł.
Projekt przewiduje realizację wielu ciekawych działań.
W szkole działać będzie Klub Miłośników Języka Angielskiego - Członkowie klubu uczestniczyć będą w dwóch rodzajach zajęć. Pierwszy to spotkania poświęcone kulturze, tradycjom i zabytkom Anglii, natomiast drugi to praca w szkolnej pracowni komputerowej i opracowanie mapki wrocławskiego Zoo w języku angielskim, która posłuży jako przewodnik w czasie wycieczki edukacyjnej do Wrocławia.
Kolejną atrakcją są anglojęzyczne zajęcia koła teatralnego.
Uczniowie będą przygotowywali krótkie formy teatralne w wersji angielskiej oraz będą pomagali w przygotowaniu dekoracji i rekwizytów do przedstawień.
Planujemy również nawiązać współpracę ze szkołą w Anglii oraz szkołami i nauczycielami w szkołach zaprzyjaźnionych w celu wymiany doświadczeń.
Zaproponujemy dzieciom i ich rodzicom zajęcia języka angielskiego z wykorzystaniem komputerów. Będzie to nauka poprzez zabawę z wykorzystaniem dostępnych gier i quizów języka angielskiego. Dzięki temu zadaniu możliwa będzie nauka dzieci, rodziców a także integracja wielopokoleniowa i włączenie w nasz projekt rodziców. Cchcemy w aktywny sposób wykorzystać dostępne środki dydaktyczne oraz Internet w skuteczne nauczanie . Wiemy bowiem, że uczniowie bardzo chętnie wykorzystują nowoczesną technologię.
Poprzez technologię Skype uczestnicy projektu uczniowie klas IV-VI ich rodzice a także młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna będzie mogła skorzystać z serii wirtualnych mini wykładów poświęconych skutecznym sposobom nauki języka angielskiego, konsultacji językowych. Ten sposób wirtualnych zajęć z nauczycielem przyczyni się do wzrostu zainteresowania językiem angielskim.
Projekt zakłada również zorganizowanie warsztatów dla rodziców, w trakcie których zostaną zapoznani z technikami efektywnego uczenia się języka angielskiego. Temat ten będzie również wykorzystany do organizacji przez nauczyciela języka angielskiego z naszej szkoły szkolenia z nauczycielami. Trwałym śladem realizacji projektu będą publikacje- kalendarz dwujęzyczny oraz sprzęt RTV . Zwycięzcy konkursów organizowanych w ramach poszczególnych imprez otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Podsumowaniem naszych działań będzie duża impreza lokalna , na której zaprezentujemy zwyczaje i obyczaje bożonarodzeniowe w Anglii. Koordynatorem projektu jest Katarzyna Dzikowicz-Pawluk, natomiast prowadzącymi zajęcia i realizującymi projekt są Panie : Kinga Filipowska , Krystyna Traut, Elżbieta Góralska, Renata Jopkiewicz, Teresa Wasylewicz, Barbara Uljasz