Sprawozdanie z realizacji projektu

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

 Z REALIZACJI DZIAŁANIA

 

Od 1 września  dzieci i młodzież ze wsi Wądroże Wielkie i okolic  brała udział w zajęciach w świetlicy wiejskiej, dzięki pozyskanym przez Nieformalna Grupę Animatorów Kultury  ( Zofia Pyż, Katarzyna Dzikowicz-Pawluk, Agnieszka Duda) funduszom  na realizację działań w ramach

PROGRAMU WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA TERENACH WIEJSKICH

„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 

       Dzieci i młodzież są naszą inwestycją, dlatego zapewniliśmy  im możliwość spędzania czasu wolnego w sposób nie tylko przyjemny, ale i pożyteczny. Zajęcia, jakie im zaproponowaliśmy, stworzyły  okazję do odkrycia nowych wartości, zainteresowań i talentów, pobudzały do rozwoju i  miejmy nadzieję, że pomogły w ich rozszerzaniu. Głównym celem naszych działań było to, by dzieci zdobywały nowe doświadczenia, nauczyły się pracować w grupach i umiały zdrowo rywalizować między sobą. Przewodnim celem naszych działań było zagospodarowanie czasu wolnego..

 Dzieci mogły wziąć udział w zajęciach plastycznych, socjoterapeutycznych, rękodzielniczych, warsztatach plastycznych.  .Odbyło się 16 spotkań dwugodzinnych ( 32 godziny zajęć z dziećmi ). Oprócz tego programem zajęć socjoterapeutycznych objęte zostały dzieci z rodzin patologicznych i z problemem alkoholowym, wskazane przez partnera działań Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dzięki pozyskanym środkom wzbogacone zostały  zasoby świetlicy w gry i materiały plastyczne. Warto podkreślić , że nauczyciele i wolontariusze pracowali w świetlicy bezpłatnie (Zofia Pyż, Katarzyna Dzikowicz-Pawluk, Agnieszka Duda, Renata Jopkiewicz, Kinga Kunicka)

Na zajęciach plastyczno- rękodzielniczych dzieci poznały  nowe techniki działań artystycznych, stworzyły  małe galerie prac. Swoje prace mogły zaprezentować w środowisku lokalnym poprzez tworzenie małych wystaw, których sami byli  kustoszami. Zorganizowaliśmy dwie wystawy:

·       W świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim

·       W Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim

 Podjęte działania pozwoliły na aktywne zaangażowanie w czasie wolnym dzieci w prace artystyczne oraz kontynuowanie tradycji np: wycinanka , hafciarstwo. Niezwykle istotne jest w tym przedsięwzięciu to, że własnoręcznie wykonane przez dzieci małe arcydzieła  mogły sprawić radość bliskim.  Na zajęciach dzieci, młodzież i dorośli  wykonywały różne prace rękodzielnicze pod kierunkiem nauczycieli, ale także lokalnych artystów. Niezwykłym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia zorganizowane z pomocą rodziców - warsztaty z zastosowaniem nowych technik – decoupage  Oprócz tego były odlewy z gipsu, kwiaty z bibuły, zaproszenia i kartki okazjonalne, wytwory z masy solnej, malowanie na szkle czy malowanie bombek. W ramach tych zajęć dzieci poznały nowe techniki działań artystycznych, stworzyły małe galerie prac. Pierwszą z nich przygotowały w Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim. Prace wykonane były techniką malowania na papierze fotograficznym. W swoich pracach dzieci odzwierciedliły piękno naszej Złotej Jesieni, która tak szybko odeszła. Oprócz prac malarskich uczestnicy zajęć wykonali piękne wieńce jesienne ze skarbami jesieni: dziką różą, żołędziami, kasztanami i barwnymi liśćmi, a także bukiety z kolorowych liści.

W świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim dnia 11 grudnia 2009 r. odbyło się rozstrzygnięcie „Konkursu Bożonarodzeniowego” dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Można tu było obejrzeć wiele pięknych i ciekawych prac wykonanych specjalnie na konkurs oraz wystawę rękodzieł dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych organizowanych w ramach realizacji projektu. Oprócz zajęć plastycznych dzieci mogły wziąć udział w zajęciach teatralnych. Przygotowaliśmy przedstawienie jasełkowe, które zaprezentowane zostały w świetlicy wiejskiej społeczności lokalnej. Uroczystość  była  podsumowaniem naszego  projektu . Swą obecnością jasełka uświetnili mieszkańcy, władze gminy, samorządowcy, rodzice oraz młodzież szkolna.
Słowa  wdzięczności  dla  Nieformalnej Grupy Animatorów Kultury - inicjatorów pięknego przedstawienia wyraził Wójt Gminy Seweryn Sterc oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Dawid Pluta, a oprócz podziękowań wszyscy otrzymali ciepłe życzenia bożonarodzeniowe.

Dzięki aktywizacji środowiska lokalnego i aktywnej pracy w  świetlicy środowiskowej  dzieci i młodzież zdobyła  nowe doświadczenia, a przede wszystkim wyzwoliła się w nich chęć działania na rzecz wsi i gminy. Efekty swoich działań  na bieżąco prezentowaliśmy na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w lokalnej prasie.

Działalność świetlicy nie zakończy się wraz z końcem projektu. Poczynimy kroki, aby świetlica i jej działalność trwały nadal i skupiały jeszcze szerszą grupę dzieci i młodzieży.