Sekretariat szkoły

 

Sekretariat szkolny czynny jest

od poniedziałku do piątku

 w godz. 7.30 - 15.30

 tel./fax. 076 8874 428

 

 

 Sprawy uczniowskie załatwiane w sekretariacie:

 

 

1. Wyrabianie legitymacji szkolnych:

Do wyrobienia legitymacji szkolnej niezbędne jest posiadanie aktualnego zdjęcia, które należy podpisać i podać swój adres zameldowania.

Legitymacje szkolne wyrabiać mogą uczniowie klas I - VI. Wyrobiona legitymacja powinna służyć uczniowi przez cały okres nauki w szkole.

 

2. Przedłużanie ważności legitymacji:

Legitymacja szkolna ważna jest do 30 września każdego roku. Przedłużanie ważności tego dokumentu odbywa się corocznie od 1 października.

 

3. Karty wypadku:

Ubezpieczony uczeń może starać się o odszkodowanie z tytułu doznanego wypadku, bez wzglęgu na miejsce jego wystąpienia. Oznacza to, że nie ma znaczenia, czy wypadek miał miejsce w szkole, czey też poza szkołą. Wniosek pobiera się po zakończeniu leczenia i po jego wypełnieniu składa w oddziale PZU w Jaworze