KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 


ważne wydarzenia


 

 

 

3  września 2018

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

23 – 31 grudnia 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

28 stycznia 2019r.-10 lutego  2018 r.

Ferie zimowe


 

18 kwietnia-  23  kwietnia  2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna


 

 

21 czerwca 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

(koniec roku szkolnego)

język polski – 15.04.2019 (poniedziałek)

 

matematyka – 16.04.2019 (wtorek)

 

język obcy – 17.04.2019 (środa)


 

Egzamin ósmoklasisty

Ferie letnie 22 czerwca  - 31 sierpnia 2019 roku

 

 

 

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych to:

02.11.2019r.

 

Odpracowany „Wigilią pokoleń”

Egzamin ósmoklasisty:

 

język polski  – 15.04.2019

matematyka  – 16.04.2019

język obcy    – 17.04.2019

 

 

Dni wolne dla klas I - VII

29.04.2019r.

 

 

 

30.04.2019r.

Odpracowany akademią gminną w dniu 11 listopada 2018 r.

02.05.2019r.

 

Odpracowany festynem szkolnym- „Dzień Rodziny”